Suncoast 2024

109 دقیقه
Rating
122
60
نمره منتقدین

در حالی که یک دختر نوجوان به همراه مادرش که زنی جسور است از برادرش مراقبت می‌کند، با یک فعال عجیب و غریب دوست می‌شود. این فعال در حال اعتراض به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های پزشکی تاریخ است....

WEB 1080p
لینک های دانلود
Suncoast
109 دقیقه
Add to Watchlist
Rating
122
60
نمره منتقدین

در حالی که یک دختر نوجوان به همراه مادرش که زنی جسور است از برادرش مراقبت می‌کند، با یک فعال عجیب و غریب دوست می‌شود. این فعال در حال اعتراض به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های پزشکی تاریخ است....